MISO POTA KYOTO

  • JAPANESE
  • ENGLISH
  • MISO POTA KYOTO facebook
  • MISO POTA KYOTO twitter
  • MISO POTA KYOTO instagram

2017.04.15 産地情報

【華やぐ紅】主な原材料情報

原料名:有機ビーツ
産地:沖縄県

 

◆原料名:有機さつまいも
生産地:鹿児島県

 

◆原料名:有機麦味噌
生産地:福井県

 

◆原料名:有機八丁味噌
生産地:愛知県

 

◆店舗及びオンラインショップでの販売期間:2017年4月~現在